Hotel Jarosław dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usługowo-Hadlowo-Gastronomiczny „ADM” Artur Telega z siedzibą ul. Pruchnicka 65, 37-500 Jarosław; tel. 503 083 006

2. celem przetwarzania jest:
a. obsługa składanych zapytań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
b. rezerwacja pokoju hotelowego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
c. realizacja umowy usługi hotelarskiej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
d. marketing usług administratora danych osobowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;
e. zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
f. zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez identyfikowanie wszystkich osób przebywających w hotelu pokojowym - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
g. zawarcie i realizacja umowy na organizację przyjęcia weselnego

3. dane osobowe przechowywane będą:
a. dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni;
b. dotyczące rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;
c. dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskiej - przez okres 5 lat od licząc od końca roku w którym, w którym miał miejsce pobyt w hotelu;
d. przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej;
e. w systemach monitoringu wizyjnego - przez 30 dni.

4. odbiorcami danych osobowych mogą być:
a. dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich;
b. firmy świadczące usługi powiązane z branżą
c. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi hotelarskiej, a w zakresie na który została wyrażona zgoda - posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
a. odmową realizacji usługi hotelarskiej i gastronomicznej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej;
b. odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju;

8. można skontaktować się z nami w sprawie przetwarzania danych osobowych – martaadm@vp.pl

9. Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Rezerwacja Hotelu Online

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszego formularza rezerwacji online, w którym mogą Państwo dokonać rezerwacji.